top of page

אפליקציית תקשורת לחולי אפזיה ACA

220101
:מספר הפרויקט
לירון קוטב, ליה איסמאילוב,מור בלילתי
:שמות הסטודנטים המציגים
מר קירש אמיר
:שם המנחה
יצירת מוצר תוכנה
:שם הסדנה
:מסלול הסדנה
:GitHub
פוסטר
מצגת
:תקציר הפרויקט

כאשר ניגשנו לפיתוח פרויקט הגמר חיפשנו כיצד ניתן לתרום ולהשפיע בתחומי השפה והרפואה.
במהלך החיפושים חקרנו והעמקנו במחלת האפזיה- הפרעת שפה נרכשת בה קיימת פגיעה בכל ארבעת ערוצי השפה (הבעה, הבנה, הבנת הקריאה וכתיבה), כתוצאה מנזק מוחי.
כיום לא קיימת כלל אפליקציה או תוכנה שמסייעת לאוכלוסיית חולי האפזיה. חולי האפזיה נאלצים להמתין לטיפולי קלינאית התקשורת, טיפולים הנערכים בדרך כלל אחת לשבוע למשך זמן קצר. דבר המקשה על התקדמות ושיפור מצבם. ולכן היעד המרכזי של הפרויקט, הינו לספק לחולי האפזיה פלטפורמה נוחה, מזמינה וקלה לשימוש, שתסייע להם לתקשר עם הסביבה.
פרויקט זה נעשה בשיתוף פעולה מלא והתייעצות עם קלינאיות תקשורת העובדות עם אוכלוסיית חולי האפזיה באופן יומיומי, מכירות היטב את הקשיים ואת צרכי המטופלים הללו, כל זאת על מנת להניב את האפליקציה האידיאלית עבור חולים אלו, שבנוסף להיותה אפליקציית תקשורת נוחה לשימוש, מסייעת בבחינת ההתקדמות האישית של החולה, מנתחת את התקדמותו ואף יכולה לזהות באילו תחומים ישנו צורך בתרגול מאסיבי יותר. זאת על מנת להגיע למיצוי אופטימלי של יכולות השפה של החולה.
הפרויקט נמצא היום בתהליכי פיתוח מתקדמים ושיח שוטף אל מול קלינאיות התקשורת.

bottom of page