top of page

הגן שלי

220305
:מספר הפרויקט
יונתן שטלהיים, דייב קיסר, רוני יוסף
:שמות הסטודנטים המציגים
מר מרגלית דרור
:שם המנחה
יזמות בפיתוח מוצרי תוכנה
:שם הסדנה
:מסלול הסדנה
:GitHub
פוסטר
מצגת
:תקציר הפרויקט

ניהול גני הילדים הינו תחום עם פוטנציאל רב להתפתחות טכנולוגית.
My Kindergarten מביאה את ניהול הגנים למאה ה-21. מקלה, הן על הגננות בניהול הגן, והן להורים בקבלת עדכונים לגבי הילדים שלהם בצורה פשוטה יותר ונוחה יותר, תוך מתן תחושת ביטחון בידיעה שילדיהם היקרים נמצאים בגן.
חווית המשתמש באפליקציה הותאמה לאוכלוסיית המטרה, תוך שהושם דגש על פשטות ונוחות השימוש.
הפתרון מורכב משתי אפליקציות, אחת לגננות ואחת להורים:
• אפליקציית הגננות מאפשרת לנהל בצורה פשוטה ונוחה את הגן, להזין, ולצפות במידע אודות הגן.
• אפליקציית ההורה מאפשרת להורה לעדכן ולהתעדכן במידע אודות הילד שלו, ולהיות בטוח שהילד/ה נקלט בגן בהצלחה.
בפיתוח האפליקציה בוצע שימוש ב-react-native לפיתוח צד הלקוח של האפליקציה, ו-Serverless in AWS לפיתוח צד השרת.

bottom of page