top of page

צמיד מוזיקלי

220701
:מספר הפרויקט
רועי סלע וסתיו דולינסקי
:שמות הסטודנטים המציגים
ד"ר בריל גלסנר מיכל
:שם המנחה
ממשקים מוחשיים
:שם הסדנה
:מסלול הסדנה
:GitHub
פוסטר
מצגת
:תקציר הפרויקט

תיאור הפרויקט:
צמיד אלחוטי היושב על האמה, המנגן צלילים שונים לפי הזווית של הזרוע.
לצמיד יש אפליקציה לשולחן העבודה שמתאימה לו, בה ניתן
לבחור סוג-צליל (גיטרה, פסנתר, חליל) וניתן להקליט את הנגינה ולהעלות אותה לשרת וכך יוכל לקבלה לאתר הייעודי.
באתר, חוץ מהסבר על הפרויקט ותמונות שלו, יש אופציה לשמוע את הקלטות הנגינה, וללמוד שירים חדשים לנגן בעזרת הצמיד.
הביע אותה פותר הפרויקט: נותן אפשרות לקטועי ידיים ליצור מוזיקה.

מוצרים דומים קיימים: אין, הכי קרוב הוא הטרמין, שהוא כלי נגינה שבו הנגינה מבוצעת ללא מגע.
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%9F
להלן קישור להסבר על הטרמין.

תיאור הארכיטקטורה:
מבחינת תוכנה: שימוש בשפת פייתון בשביל אפליקציית שולחן העבודה שמראה את הצלילים שמנגנים באותו רגע ולבחור את זמן ההקלטה, react ו- nodejs בשביל האתר, והשרת ששומר את ההקלטות שקיבל מאפליקציית שולחן העבודה.
שפת C בכדי לתכנת את הארדואינו.
מבחינת חומרה: 2 לוחות ארדואינו, לאחד מחובר משדר והוא אלחוטי השולח אותות למקבל, שמחובר לארדואינו השני, שמחובר למחשב, ויעביר לתוכנת הפייתון (אפליקציית שולחן העבודה) את ההודעות שקיבל מהמשדר.
כמו כן על הארדואינו עם המשדר יושב נגן מוזיקה, שאליו ניתן לחבר אוזניות/מגברים וכך לשמוע את הנגינה שלנו.
וחיישן תאוצה, המולחם לארדואינו שבו המשדר, כדי לזהות את זווית היד וכך לדעת איזה צליל לנגן.

bottom of page