Marshmallow

210606
:מספר הפרויקט
עמרי זוטא, אורנה ליפקין
:שמות הסטודנטים המציגים
מר קירש אמיר
:שם המנחה
הנדסת תוכנה
:שם הסדנה
:GitHub

פוסטר
מצגת
:תקציר הפרויקט

Marshmallow. managing your job hunt

מרשמלו הוא אפליקציה web-ית שנועדה לנהל עבורך את תהליכי חיפוש העבודה שלך. מרשמלו עוזרת לך למצוא ביעילות ובאופן מאורגן את המשרה הבאה שלך, מבלי ללכת לאיבוד בקובץ excel מסורבל.

עם הכניסה לחשבון האישי, מופיע dashboard המרכז באופן ברור מידע תמציתי לגבי כל אחד מתהליכי הקבלה לעבודה (application process, ובקיצור-תהליך). ה-dashboard מאפשר למשתמשת להסתכל קדימה, מה צפוי בתהליכים השונים וגם לקבל מידע על תהליכים מהעבר. ה-dashboard נותן מבט-על וממנו אפשר להיכנס לתצוגה מפורטת אודות תהליך ספציפי. ניתן למיין, לסנן ולחפש ב-dashboard.

המשתמשת יכולה לפתוח תהליך חדש או לעדכן תהליך קיים. בכל תהליך, ניתן לשמור פרטים אודות החברה, המשרה, אנשי קשר ולשמור בנפרד מידע לגבי כל אחד מהשלבים בתהליך: מהגשת קו"ח, דרך הראיונות השונים ועד להצעת העבודה.

מידע על שלב בתהליך כולל, בין השאר, את סוג הפגישה, התרשמות של המשתמשת לאחר הפגישה ואת תאריך הפגישה, לרבות אפשרות לייצא פגישות ליומן.

למרשמלו יש גם chrome extension המאפשר למשתמשת לשמור מידע אודות משרה מסוימת, מאתר דרושים ישירות לתהליך במערכת.