BI.Compare

211110
:מספר הפרויקט
תמיר שחם, דניאל ציון, יובל שלוסר
:שמות הסטודנטים המציגים
ד"ר קירש אילן
:שם המנחה
פתרונות תוכנה מתקדמים
:שם הסדנה
:GitHub
פוסטר
מצגת
:תקציר הפרויקט

המוצר שפיתחנו הוא כלי עזר לעסקים שמוכרים את מוצריהם ללקוחות ברחבי העולם, המאפשר ניתוח פעילות מול חברות משלוחים. המשתמשים פועלים בסביבת עבודה מאובטחת ועם רמות שונות של הרשאות. ניתן להעלות או למחוק נתונים גולמיים אודות היסטורית המשלוחים עם חברות משלוח שונות. המוצר כולל ממשק משתמש נוח לוויזואליזציה של נתונים רלוונטיים באמצעות גרפים אותם בנינו להשוואה נוחה וקלה בין חברות משלוחים ע"פ פרמטרים שונים.

את ממשק המשתמש פיתחנו באמצעות JavaScript ו- React. ליצירת הגרפים השתמשנו בספרית Chart.js. כמו כן, השתמשנו ב- AWS Amplify לניהול התחברות והרשמה.

לצורך כתיבת צד השרת השתמשנו בשפת Typescript וב-Node.js וNestJs. בעזרת ספריית Express המובנה בNestJs מימשנו API איתו מתקשר ממשק המשתמש בצד הלקוח לצורך העלאת קבצים ושליפות מידע. כמו כן, מימשנו חיבור לבסיס נתונים MongoDB שבו נשמרים הנתונים הגולמיים אותם מעלה המשתמש כקובץ csv. כמו כן השתמשנו בAWS לצורך - פריסת הקוד בעזרת EC2, שליחת התראות באימייל באמצעות SES ושמירת לוגים בענן באמצעות S3