top of page

BlizShield

220104
:מספר הפרויקט
אלמוג רבינוביץ', יפים אשכנזי, עידן אלבוים
:שמות הסטודנטים המציגים
מר קירש אמיר
:שם המנחה
יצירת מוצר תוכנה
:שם הסדנה
:GitHub
פוסטר
מצגת
:תקציר הפרויקט

כיום רשתות enterprise נדרשות לתחזק מספר הולך וגובר של שירותים עבור המשתמשים. חלק תהליך התחזוק הוא שדרוגים מתוכננים של שירותים שונים או שדרוג בדחיפות מיידית כאשר קיים פער אבטחתי. לצורך כך נדרשים גורמי הIT להחזיק תמונת מצב של שירותי הארגון הקיימים והגרסאות שלהן.
מערכת BlizShield היא קוד opensource המאפשר לגורמי הIT או אבטחת מידע לייצר תמונת מצב של הרשת בצורה נוחה ולפי צרכים משתנים. המערכת מאפשר לייצר סריקות ברשת הארגון בדגשים שונים ולפי קונפיגורציית לוגיקות על פי הצורך. כיום קיימים מספר רקב של כלי סריקה opensource שונים, כאשר רובם מיועדים לפרופיל סריקה מסויים (פורטים או שירות). המערכת מאפשרת לאגד כלים אלו למקום אחד כך להריץ אותם בצורה מאוחדת ומונגשת.
תוצרי הסריקות מוצגים בדשבורד המאפשר הצגה של תמונת השירותים השונים בארגון ומסייע במהירות לאתר שירותים אותם נדרש לשדרג או כאלה שמחצינים ממשקי התחברות מיותרים.

bottom of page