DoTubes

210102
:מספר הפרויקט
גבריאל זנקו, שגיא כהן, נדב ספינקו, איתן חן.
:שמות הסטודנטים המציגים
ד"ר קירש אילן
:שם המנחה
פיתוח יישומי אינטרנט
:שם הסדנה
:GitHub

פוסטר
מצגת
:תקציר הפרויקט

DoTubes הינו מוצר אנליטי המסייע למנהלי פרויקטים וראשי צוותים לחלק משימות בין עובדים ולעקוב אחרי הביצוע, תוך שיפור וייעול עבודת הצוותים.

איך המוצר עובד?

DoTubes מנהל קבוצות שבראשם ראשי צוותים, אשר תפקידם לנהל את עבודת הצוות. לכל קבוצה מוגדרות משימות עיקריות, כשכל משימה מיוצגת ויזואלית כמבחנה, בה ניתן לראות את התקדמות המשימה. משימות עיקריות כוללות תתי משימות ולכל תת משימה מוגדרת ע"י ראש הצוות רמת תיעדוף. כשעובדים מסיימים לבצע משימה הם ממלאים סקר ובו משוב על שביעות רצונם מהמשימה.

משוב העובדים נאסף ומנותח ע"י DoTubes ותוצאות הניתוח מוצגות לראשי הצוותים. ראשי הצוותים יכולים ללמוד מהתוצאות לגבי עבודת הקבוצה ושביעות הרצון של העובדים, לשפר את ההיכרות עם העובדים ולזהות נקודות חזקות וחולשות. בהתאם, ראשי הצוותים יכולים להתאים את פעילותם ובכך לייעל את העבודה.

טכנולוגיות שבהם השתמשנו לבניית המוצר:
צד שרת: Node.js.
צד לקוח: React.js.
בסיס נתונים: MongoDB.