top of page

Easyjobmaker

220301
:מספר הפרויקט
יהונתן זמיר, שי אללוף
:שמות הסטודנטים המציגים
מר מרגלית דרור
:שם המנחה
יזמות בפיתוח מוצרי תוכנה
:שם הסדנה
:GitHub
פוסטר
מצגת
:תקציר הפרויקט

אפליקציה חברתית שמקשרת בין אנשים שרוצים שליחות כלשהי לבין אנשים שרוצים לעשות שליחות ולהרוויח עבורה. האפליקציה מספקת שירות ללקוחות וכן עבודה מזדמנת לשליחים. השירות שהלקוח יכול לקבל הוא שליחות כלשהי או שירות כללי. ז'אנר האפליקציה הינו חברתי – כלומר, האפליקציה משמשת כמתווכת בין הלקוחות לשליחים לצורך אספקת שירותים בלתי פורמליים/חברתיים.
החידוש שאפליקציה זו מביאה בא לידי ביטוי בתחומים הבאים:
1. תפוקה – ההוצאות הישירות של האפליקציה מינימליים ביחס למתחרותיה בשוק.
2. תקורה – הוצאות קבועות נמוכות מכיוון שאנו חותכים את ה- "Middle Man".
3. זמני תגובה – הזמן שעובר מהרגע שהלקוח העלה בעיה עד הזמן שהוא מקבל את השירות קטן יחסית מכיוון שאין חברה (צד שלישי) שמעבד את בקשת הלקוח (דבר זה מהווה יתרון ותואם את האפליקציה שלנו שהיא חברתית ומה שחשוב בה זה מהירות הטיפול בבעיות).

bottom of page