top of page

eJukeBox

220406
:מספר הפרויקט
דניאל כספית, איתמר איילון
:שמות הסטודנטים המציגים
גיא רונן
:שם המנחה
פיתוח תוכנה בטכנולוגיות דוט נט מתקדמות
:שם הסדנה
:מסלול הסדנה
:GitHub
פוסטר
מצגת
:תקציר הפרויקט

eJukeBox - Social music platform. Vote or Pay for your favorite music.
eJukeBox תאפשר ללקוחות במגוון רחב של בתי עסק לבחור, להשפיע ולשנות את המוזיקה אותה הם שומעים בבית העסק. קביעת השירים במקום בו אנו מבלים מעולם לא הייתה נוחה יותר ואינטראקטיבית יותר. כל משתמש יכול להצטרף ל-'מסיבת השמעה', להצביע ולהשפיע על השיר הבא שיושמע בבית העסק בו הוא מתארח. כל משתמש יוכל להירשם בקלות לפלטפורמה, להתחבר מיד למערכת ובכך לצפות בשיר המתנגן כרגע בבית העסק וכן להשפיע על השיר הבא שיבחר על ידי מערכת ההצבעות הנוחה של האפליקציה. כאשר מועד ההצבעה מתקרב, המערכת מאפשרת ללקוחות להבין את מצב ההצבעה, כמה זמן נותר כדי להצביע וכן להצביע בעצמם. ובכך לשנות את רצף רשימת הנגינה במקום. בתי עסק יוכלו להירשם לשירות שלנו, ובכך להפוך את חווית המוזיקה בבית העסק שלהם לאינטרקטיבית ומעניינת יותר מתמיד. בתי עסק יוכלו לקבוע את רשימת הנגינה שלהם, ולאפשר ללקוחות להשפיע על רצף רשימת הנגינה, או אפילו לתת ללקוחות שליטה מלאה )כלומר בחירת שירים ממאגרי שירים גדולים(. כמו כן בתי עסק יוכלו ללמוד ולהבין את טעם לקוחותיהם במוזיקה, מה שיאפשר להם להשתמש במידע זה כדי להפיק ערך )כגון הופעות של אמנים אהובים ועוד(. תיבת הנגינה הדיגיטלית שלנו שואפת להביא חיים וצבע לדרך בה אנו צורכים מוזיקה במקומות ציבוריים. המודל העיקרי הוא הצבעה והשפעה על בחירת השיר הבא, אך גם תתאפשר בחירת שיר בתשלום )ובכך לעקוף את כל ההצבעות ותבחר בשיר אוטומטית. כמו תיבת הנגינה של שנות החמישים, בהן הספיק מטבע אחד כדי להשמיע ולשמוע את השיר האהוב עלינו.
האפליקציה מיועדת לכל קהל לקוחות, בכל בית עסק שמשמיע מוזיקה, ומנגישה את צריכת המוזיקה בצורה שונה ויצירתית שבשאיפה תוביל גם לאינטראקציות חברתיות בין קהל המאזינים. הטכנולוגיות בהן השתמשנו:
צד הלקוח - Dot Net Maui for cross platform mobile app צד השרת - asp.net core, swagger, Rest API בסיס הנתונים - Azure db

bottom of page