Emergency Room Manager

210303
:מספר הפרויקט
נדב זלדין, איתי גרטל
:שמות הסטודנטים המציגים
ד"ר גבר טומה
:שם המנחה
Home Communications
:שם הסדנה
:GitHub

פוסטר
מצגת
:תקציר הפרויקט

כאשר ניגשנו לפיתוח פרויקט גמר חיפשנו כיצד ניתן לתרום במאמץ במאבק הקורונה. במהלך החיפושים הגענו לפרופסור סיגל סבירי מנהלת היחידה לטפול נמרץ קורונה בבית החולים הדסה והצענו לה את עזרתינו וכך נולד פרויקט זה.
כיום המחלקה מתנהלת בעומס רב וקיימת בעיה משמעותית של שימור ידע בניהול השוטף, בדגש בעת מעבר משמרת. לכן יעד המרכזי של הפרויקט הינו שיפור אופן הניהול השוטף מניעת איבוד ידע ופספוס בדיקות וטיפולים על ידי יצירת"זיכרון אירגוני" עבור טיפולי החולים במחלקה במערכת נוחה ופשוטה לרופא ואחות.
פרויקט זה נותן מענה בשיפור הניהול השוטף של המחלקה ועיקרו מאפשר מעבר לניהול מתוקשב של המחלקה, פיתוחו בוצע בשיח שוטף מול מנהלי המחלקה ויצירת מספר גרסאות - פיתוחן והתאמתן על פי דרישות הלקוחות, תהליך הפיתוח היה בצורת Agile עם חיכוך משמעותי של סיגל והצוות הרפואי. פרויקט זה מביא איתו יכולת שמירת הבדיקות והסטטוס שלהן עבור כל חולה בשילוב תצוגות חכמות ופשוטות וכך מאפשר לרופאי המחלקה הבנת הסטטוס של כל חולה ברגע הנוכחי, בנוסף - יכולת לתחקר לאחור ולקבל את הסטטוס של כל חולה אשר ביקר אי פעם במחלקה.
הפרויקט היום בתהליכי הטמעה במחלקה של סיגל ומתוכננות גרסאות נוספות למול הבקשות הרבות של המחלקה.