top of page

EMOLENS

230402
:מספר הפרויקט
גיא שטרנשוס, ליאור קרן
:שמות הסטודנטים המציגים
ד"ר בריל גלסנר מיכל
:שם המנחה
ממשקים מוחשיים
:שם הסדנה
מסלול יישומי/יזמי
:מסלול הסדנה
:GitHub
פוסטר
מצגת
:תקציר הפרויקט

EMOLENS הוא פרוייקט המממש ממשק מוחשי שמטרתו לעזור לאנשים קשיי ראייה לקבל מושג יותר
טוב של מי האדם שעומד מולם, דבר אשר רובנו לוקחים כמובן מאליו.

כיצד זה עובד?
בפשטות הממשק הוא מצלמה לבישה, המחוברת למחשב זעיר ואוזניה. כאשר אדם
עומד מולו, המשתמש יוכל ללכוד תמונה. תמונה זו נשלחת לשרת אשר מריץ מודל לזיהוי פנים. כאשר
הממשק מקבל את התשובה מהשרת, הפרמטרים שזוהו מושמעים למשתמש דרך האוזנייה.
נוסף על כך, כל תמונה אשר המשתמש צילם נשמרת בענן ונגישה למשתמש דרך אפליקציית רשת.

bottom of page