Final Projects Web App

210604
:מספר הפרויקט
שגיב לוי, דניאל כפיר
:שמות הסטודנטים המציגים
מר קירש אמיר
:שם המנחה
הנדסת תוכנה
:שם הסדנה
:GitHub
פוסטר
מצגת
:תקציר הפרויקט

אפליקציה זו מאפשרת לכל מרצה לנהל ולערוך את מערכת הגשת ועריכת הסדנאות השנתית בצורה נוחה ופשוטה למשתמש, תוך כדי יצירת קשר ועדכון התלמידים על שינויים שנעשו וסטטוס העבודה שלהם.

תחילה המערכת תספק לכל מנחי הסדנאות שם משתמש וסיסמא ייחודית לכניסה למערכת.
הסטודנטים בסדנה השייכת לכל מרצה יקבלו גם הם קישור לדף הגשת תקציר סדנה, התומך גם בטקסט בשפת MarkDown. לאחר הגשת הפרויקט נשלח מייל למרצה ולסטודנטים המודיע על הגשתו ומספק לינק ייחודי לדף עריכת הסדנה עם ה-ID שלה. בעמוד זה המרצה יכול לבחור לאשר את תקציר הסדנה, להחזיר שוב לעריכתה על ידי הסטודנטים עם הערה מתאימה או לערוך אותה בעצמו. כמו כן קיימת תמיכה במערכת הודעות בין התלמידים למרצה בתוך העמוד, כאשר כל שינוי בסטטוס הסדנה/הודעה שנשלחה יעדכן את המשתתפים והמרצה במייל גם כן. למרצה תינתן גישה לניהול כל הסדנאות שהוגשו לו, עם סינון של הסדנאות לבחירתו (סדנאות שאושרו או נשלחו לעריכה מחדש).
לאחר אישור ההגשה, הסדנה תופיע בעמוד הסדנאות שאושרו אשר לבסוף ישמש כדף הצגת הסדנאות.

טכנולוגיות בהן השתמשנו:
צד הלקוח - React Js.
צד השרת - Python (Flask).
בסיס הנתונים - MongoDB.