top of page

Find My Parking

220901
:מספר הפרויקט
אייל שנשקיר, שירלי פיכמן ואלינוי עמר
:שמות הסטודנטים המציגים
ד"ר כהן שראל
:שם המנחה
תכנות תחרותי עם למידה חישובית
:שם הסדנה
:GitHub
פוסטר
מצגת
:תקציר הפרויקט

מטרת הפרויקט: ע"י עיבוד תמונה ואלגוריתם נתון נעזור לחשב את מסלול הנסיעה הקצר ביותר למציאת חניה פנויה בברלין, גרמניה.
במהלך הסדנא אנחנו משתמשים בפרויקט בלמידת מכונה שבוצע בגרמניה באוניברסיטת פוטסדאם "Identifying vehicle parking lots from aerial images using deep learning methods" פרויקט זה מזהה חניות לאורך רחובות העיר ברלין (ע"י תמונות), ממפה חניות פנויות ומתוך כך נוכל לתכנן מסלולי נסיעה עדיפים לצורך מציאת חנייה בזמן הקצר ביותר.
לצורך למידת המכונה אנו עושים שימוש בתמונות לוויין של העיר ברלין בגרמניה. מודל הלמידה מסמן על תמונות הלוויין מקומות חנייה ועבור כל מקום מתייג האם מדובר במקום חנייה פנוי / תפוס.
מתוך תוצאות מודל הלמידה אנחנו מבצעים מיפוי של מקום חניה לרחוב על מנת לחשב את ההסתברות למציאת חניה פנויה בכל רחוב.
לאחר מכן, ע"י שימוש ב-WAZE אנו מציגים את מסלול הנסיעה העדיף ביותר לצורך מציאת חנייה פנויה בזמן הקצר ביותר.

bottom of page