top of page

Focus

220606
:מספר הפרויקט
יובל ארצי, גל טאיבי
:שמות הסטודנטים המציגים
מר קירש אמיר
:שם המנחה
יישומי רשת
:שם הסדנה
:מסלול הסדנה
:GitHub
פוסטר
מצגת
:תקציר הפרויקט

מערכת Focus הינה מערכת Web Application אשר מהווה רשת חברתית לספורטאים מכלל התחומים.
המערכת נועדה להעברת משוב מקצועי לספורטאים על ידי מאמנים ואנשי מקצוע הקשורים לספורט.
כל ספורטאי יוכל ליצור חיבור עם מאמנים או אנשי מקצוע שונים במערכת.
לכל ספורטאי יש דף אישי אשר אליו יוכל להעלות סרטונים של עצמו מתאמן. והסרטונים יוצגו בדף הראשי של האפליקציה, כך שיהיו נגישים לכלל המאמנים ואנשי המקצוע המקושרים אליו.
לאחר קישור בינו לבין המאמנים השונים, יוכל לקבל משוב טקסטואלי ומשוב על גבי סרטון האימון.

bottom of page