top of page

Homeworlds

220503
:מספר הפרויקט
נועם חיינה
:שמות הסטודנטים המציגים
מר קירש אמיר
:שם המנחה
הנדסת תוכנה
:שם הסדנה
:GitHub
פוסטר
מצגת
:תקציר הפרויקט

המשחק הוא דיגיטלזציה של משחק האסטרטגיה Homeworlds של חברת Looney Labs. הפרוייקט מיועד לפלטפורמת המובייל (אנדרואיד). ייכתב בC# בעזרת מנוע המשחקים Unity.

חברת Looney Labs יצרה את המשחק כחלק ממספר משחקי אסטרטגיה אבסטרקטיים המיוצגים בעזרת חרוטים בגדלים וצבעים שונים.
המשחק Homeworlds מיועד לשני שחקנים )קיימת גרסה ליותר, לא אתייחס אליה כאן(. במשחק, החרוטים מייצגים ספינות חלל וכוכבים בעולם בין-גלקטי של שני כוחות, עליהם שולטים השחקנים.

במהלך הפיתוח היה בעיקר דגש על תחום ה-AI של שחקן המחשב. שחקן המחשב של רמת הקושי הגבוהה מתבסס על Monte-Carlo Search tree עם הערכת לוח שנלמדה בעזרת אלגוריתם אבולוציוני.

bottom of page