top of page

House Keeper

220207
:מספר הפרויקט
שרון דיסקין ורועי היימליך
:שמות הסטודנטים המציגים
ד"ר גבר טומה
:שם המנחה
Home Communications
:שם הסדנה
:GitHub
פוסטר
מצגת
:תקציר הפרויקט

בלון תבערה הוא כלי נשק המורכב מבלון מנופח הליום הנושא חומרי הצתה ובעירה, חומרים דליקים או מטען חבלה. זהו אמצעי לחימה הנע עם הרוח לאזור המטרה, שבו הבלון נופל או משחרר את אמצעי הלחימה, במטרה להצית שריפה ולפגוע באזרחים ובבתיהם.

בכל שנה במדינת ישראל נרשמים עשרות מקרים של תקיפה על רצועת עזה באמצעות בלוני תבערה.
תקיפות אלה באמצעות בלוני תבערה גורמות לשריפות ענק ביערות הרצועה ומובילות לפגיעה אנושה בתושבים, בחקלאות ובכלכלת המדינה.

בניסיון לצמצם את היקף הפגיעה, יצרנו מערכת ניטור אשר באמצעות בינה מלאכותית יודעת לזהות בלוני תבערה ולהתריע בהתאם.

המערכת מתחברת למצלמות אבטחה, מקבלת כקלט את צילום הוידאו של השטחים הממופים במצלמות ובמידה והמערכת מזהה בלון התראה קופצת והודעה נשלחת לגורמי הביטחון הרלוונטיים.

הסטאק הטכנולוגי:bottom of page