top of page

Park with Vision

221302
:מספר הפרויקט
מנקו יונתן נחום, וילר ניר
:שמות הסטודנטים המציגים
ד"ר גלובוס אורי
:שם המנחה
סדנת משחקים ולמידת מכונה
:שם הסדנה
:מסלול הסדנה
:GitHub
פוסטר
מצגת
:תקציר הפרויקט

דמיינו עולם בו הייתם מגיעים לעיר ומוצאים חנייה במהירות. Park With Vision פותחה במטרה לסייע לנהגים למצוא חנייה בקלות ובמהירות.
עבור בעלי חניונים ורשויות מוניציפליות, החניה היא משאב יקר שאינו תמיד מנוצל בצורה מיטבית. חוסר הניצול יוצר בעיות אחרות כגון עומס תנועה של מחפשי חנייה באזורים צפופים. מעקב רציף אחרי נתוני ניצול החניה יאפשר לבעלי החניות הפרטיים והציבוריים ניהול חכם יותר של משאב יקר זה.
לצורך זה פיתחנו מערכת בעבור חניון האקדמית כפיילוט. המערכת ממפה את ניצול החניות תוך שימוש
במצלמות האבטחה הקיימות ובאמצעות אלגוריתם המזהה את החניות והרכבים.
עבור באי האקדמית ייחסך זמן ההימור "האם תהיה לי חנייה בפנים?" ועבור הנהלת האקדמית המערכת תייצר נתונים רציפים שיאפשרו שיפור בניהול מגרש החניה.
אפליקציית הרשת ממומשת ב JavaScript/React. סיווג החניות מתבצע בשרת ב-Python.

bottom of page