top of page

PlaceMe

221008
:מספר הפרויקט
אהרון אצ'ילדייב, גל ישועה, שיר חלפון
:שמות הסטודנטים המציגים
מר כהן אביעד
:שם המנחה
פיתוח תוכנה מונחה אלגוריתם אבולוציוני
:שם הסדנה
:מסלול הסדנה
:GitHub
פוסטר
מצגת
:תקציר הפרויקט

המערכת שלנו תסייע ליועצים ויועצות בבתי ספר לשבץ תלמידים בכיתות באמצעות האלגוריתם האבולוציוני תוך התחשבות בהעדפות התלמידים, באילוצים פדגוגיים ובאילוצים טכניים (כגון גודל כיתות, מספר כיתות וכו'). נושא זה הוא נושא שסגל בית הספר עוסק בו מדי שנה, במיוחד כאשר התלמידים עולים כיתה ועוברים מגן חובה לבית ספר יסודי, מבית ספר יסודי לחטיבת ביניים ומחטיבת ביניים לתיכון. המערכת שלנו תשתמש באלגוריתם האבולוציוני כדי ליצור את השיבוץ תוך שימוש בחישוב ציון של כל תלמיד ע"פ האילוצים והעדפות הצוות החינוכי שהוזנו למערכת. המערכת תיצור מספר אפשרויות שיבוץ שמתוכן היועצים יבחרו את המתאים ביותר.

bottom of page