top of page

PredictGvHD

231001
:מספר הפרויקט
יובל יחזקאל
:שמות הסטודנטים המציגים
פרופ' שרייבמן עדי וד"ר שוויקי דורית
:שם המנחה
נתונים רפואיים
:שם הסדנה
מסלול טכנולוגי/מחקרי
:מסלול הסדנה
:GitHub
פוסטר
מצגת
:תקציר הפרויקט

במסגרת פרוייקט הסיום שלי, תחת סדנת נתונים רפואיים, בחרתי להתמקד בשאלה מדוע מחלת ה- GVHD, מחלת השתל כנגד המאכסן, מתפרצת במושתלי מח עצם.

מחלת ה- GVHD היא תסמונת קלינית בה תאי מערכת החיסון של התורם תוקפים מערכות גוף בריאות של החולה המושתל. יסודה של המחלה הוא בשוני הגנטי שבין המושתל והתורם.

המחלה נוגעת בי ובמשפחתי באופן אישי בשל מקרה קרוב לליבנו שאירע בקיץ שלפני שנתיים. באירוע זה, אף אחד מאיתנו לא הבין מדוע, לאחר מקרה משמח ואופטימי כמו מציאת תורם מתאים להשתלת מח עצם, תוקף את גוף המושתל דבר כה אלים כתוצאה מההשתלה ויוצר התדרדרות מהירה באיכות החיים.

בשל כך, החלטתי לערוך את שאלת המחקר שלי בנושא זה ולנסות להבין מה הם הגורמים למחלה, והאם יש סיבה כלשהי להתפרצותה. בניתי מודלים שונים של למידת מכונה שיעזרו לי לענות על שאלה זו באמצעות מידע רלוונטי על אנשים שחלו במחלה ממאגר ה- UK BIOBANK וניתחתי אותם על מנת להגיע למסקנות.

bottom of page