top of page

Recipe helper

220601
:מספר הפרויקט
גיא זינגר, בן וייסמן, טל פלדמן
:שמות הסטודנטים המציגים
מר קירש אמיר
:שם המנחה
יישומי רשת
:שם הסדנה
:מסלול הסדנה
:GitHub
פוסטר
מצגת
:תקציר הפרויקט

מטרת האפליקציה היא להקל על תהליך הארגון והשמירה של מתכונים באינטרנט.
הוספת המתכונים למאגר האישי תעשה דרך תוסף כרום ייעודי שיבצע "סקרייפינג" לדף של המתכון, יעבד אותו וישמור אותו בבסיס הנתונים של האפליקציה. לאחר ההוספה המתכון יופיע באפליקציה בתוך ספר מתכונים דיגיטלי אישי של המשתמש.
המשתמש יוכל לבצע מגוון פעולות כגון- שיתוף מתכונים עם משתמשים אחרים וחיפוש מתכונים לפי מצרכים.

bottom of page