top of page

RishuMAMA

230803
:מספר הפרויקט
מיכל גולן ; מיכל ארונוב
:שמות הסטודנטים המציגים
ד"ר גלובוס אורי
:שם המנחה
משחקים ולמידת מכונה
:שם הסדנה
מסלול יישומי/יזמי
:מסלול הסדנה
:GitHub
פוסטר
מצגת
:תקציר הפרויקט

RishuMAMA הנה אפליקציית web ובה כל המידע הרלוונטי עבור סטודנטיות.ים במכללה האקדמית תל אביב יפו לקראת תקופת הרישום לקורסים: קורסי החובה לשנה הרלוונטית, קורסי בחירה שניתן לקחת בהסתמך על תנאי קדם, תאריכי מבחנים ושעות של קבוצות ותרגולים בקורסים.

כל המידע הנ"ל מוצג על פני פרישה שבועית בהתאם לסינונים ובחירות הסטודנטית. כך ניתן לתכנן בחירת קבוצות ללא התנגשויות ולהגיע לתכנון שבועי אידאלי. האפליקציה מנגישה הסתכלות רחבה על השבוע ומאפשרת לסטודנטית להגיע ליום הרישום לקורסים עם תכנית מיטבית עבורה.

בנוסף לתכנון השבועי, האפליקציה מציגה למשתמשת פרישה של תקופת המבחנים בהתאם לקורסים שהיא בוחרת לסמסטר. כך ניתן לשקלל גם את הפרמטר הזה לבחירת הקורסים.

bottom of page