Schedule Builder

210111
:מספר הפרויקט
ג'ואד חמדאן, קורל פלח, ספיר נחמני
:שמות הסטודנטים המציגים
ד"ר קירש אילן
:שם המנחה
פיתוח יישומי אינטרנט
:שם הסדנה
:GitHub

פוסטר
מצגת
:תקציר הפרויקט

Schedule Builder הוא אתר אינטרנט המשמש ככלי עזר לסטודנטים בזמן הרישום לקורסים. המטרה היא לסייע בבחירת קורסים וקבוצות לימוד וביצירת מערכת שעות נוחה ויעילה.

המערכת דולה מידע רלוונטי באופן אוטומטי, כולל לגבי תכנית הלימודים הרלוונטית - מקובץ ידיעון בפורמט PDF, ולגבי זמני הוראת הקורסים - מאתר המכללה.

למשתמש מוצג ממשק נוח לשיבוץ קורסים והרכבת מערכת שעות לפי סמסטר, תוך התחשבות בתלויות ותנאי קדם, בשעות השיעורים בקורסים ועוד.

הרעיון לפרויקט עלה בעקבות זיהוי הצורך להקל על ההכנות הידניות הנדרשות לפני רישום לקורסים, שכוללות בדיקת חפיפת זמני קורסים, בדיקת דרישות קדם ודרישות מקבילות.

טכנולוגיות:
צד שרת: Python, Flask
צד לקוח: JavaScript, React
בסיס נתונים: Firebase, SQLite