top of page

Security Cameras

221002
:מספר הפרויקט
יניב יוסף
:שמות הסטודנטים המציגים
מר כהן אביעד
:שם המנחה
פיתוח תוכנה מונחה אלגוריתם אבולוציוני
:שם הסדנה
:GitHub
פוסטר
מצגת
:תקציר הפרויקט

במדינת ישראל בתקופת האביב נהרגו כ20 ישראלים כתוצאה מפעילות טרור.
באחד הפיגועים המחבל נמלט וברח למסגד במרחק 5 ק"מ מהפיגוע.
הצבת מצלמות אבטחה בערים יכולה לסייע לתפוס מחבלים\עבריינים.
רצוי להציב את המצלמות בצמתים מרכזיים שמכסים כמה שיותר שטח אך עם זאת משיקולי תקציב לא ניתן להציב מצלמה בכל צומת. לשם כך ובכדי להציב את המצלמות בצורה האופטימלית שתכסה כמה שיותר שטח. Security Cameras משתמש באלגוריתם אבולוציוני כדי להציע את מפת המצלמות הטובה ביותר.
באתר של Security Cameras הלקוח יכול להזין את המיפוי של הצמתים בעיר שלו, את הטווח של המצלמות שהוא יכול להציב, את העדיפות שהוא נותן למס' המצלמות ולכיסוי שטח.
הלקוח מקבל את פריסת המצלמות הטובה ביותר על פי האלגוריתם.

bottom of page