top of page

ServeEat - Restaurant Management System

220504
:מספר הפרויקט
אביב מור, טליה רינט
:שמות הסטודנטים המציגים
מר קירש אמיר
:שם המנחה
הנדסת תוכנה
:שם הסדנה
:מסלול הסדנה
:GitHub
פוסטר
מצגת
:תקציר הפרויקט

מערכת ניהול מסעדה. משתמשי המערכת הינם עובדי המסעדה אשר באמצעותה מנהלים את כלל המחלקות במסעדה.
המערכת מחולקת לשלושה חלקים:
1. מערכת מארחות לניהול הזמנות עתידיות ומזדמנות לכניסת לקוחות - עמודה מול לוח זמנים ויומני עבודה + התראות ללקוחות.
2. ניהול שוטף של כלל מסעדה בזמן אמת מול לקוחות- לקיחת הזמנות מלקוחות לפי אזורי המסעדה.
3. ניהול אספקות מוצרי המסעדה וניהול הזמנות מוצרי גלם ומאזני הוצאות בעלויות מול ספקים.

bottom of page