top of page

SMC crypto trading bot

230905
:מספר הפרויקט
אופק דיין, ישראל פרייב
:שמות הסטודנטים המציגים
מר זוין עופר
:שם המנחה
פיתוח מודלים פיננסים ופינטק
:שם הסדנה
מסלול יישומי/יזמי
:מסלול הסדנה
:GitHub
פוסטר
מצגת
:תקציר הפרויקט

רובוט חצי אוטומטי לניתוח טכני בקריפטו בשיטת SMC (Smart Money Concepts).
זו שיטת מסחר שמתחכה אחרי הפעולות והמניפולציות של ״הכסף החכם״ (מוסדיים, בנקים).
אינדיקציות שהרובוט יזהה ע״פ השיטה:
1. Market Structure
2. BOS/CHoCh
3. Imbalance
4. Order Block
5. Manipulations
6. Liquidity
הרובוט יסרוק את הגרפים של סט של מטבעות, יזהה את ה patterns ובמידה ונמצאו ישלח המלצה בבוט של הטלגרם שכוללות את הניתוח שנעשה.
המשתמש ינחה את הרובוט על המשך פעולה (כניסה לעסקה, המתנה לאינדיקציה נוספת או לבטל את המעקב).

bottom of page