top of page

The Robot Advisor

230902
:מספר הפרויקט
ירדן אגמי, גיא בקנשטיין, ירדן גזית, חגי לוי
:שמות הסטודנטים המציגים
מר זוין עופר
:שם המנחה
פיתוח מודלים פיננסים ופינטק
:שם הסדנה
מסלול יישומי/יזמי
:מסלול הסדנה
:GitHub
פוסטר
מצגת
:תקציר הפרויקט

מודל ייחודי לבניית תיק השקעות תוך שימוש באלגוריתמים חכמים המבצעים ניתוחים פיננסיים, סטטיסטיים והתנהגותיים.
ללקוח אפשרויות רבות, החל מהתאמת תיק השקעות "מוכן" לפי צרכיו ועד לניתוח מעמיק בעבור מניות ספציפיות שרלוונטיות עבורו.

bottom of page