top of page
כל הדרכים מובילות לאקדמית

דרכי ההגעה לאקדמית

כתובת- רח' רבנו ירוחם 2, תל אביב-יפו

Waze כניסה לחניון- חבר הלאומים 10, תל אביב-יפו.

 

שעות הכניסה לחניון הזרם הן בין השעות 07:00-12:00 בהצגת מדבקת אישור חניה של האקדמית,

לתשומת לבכם החניון נסגר בשעה 15:00.

About
bottom of page