רשימת כל הפרויקטים

Fix4U
210305
Home Communication
Flash Deals
210301
Home Communications
PLANTA
210302
Home Communications
Emergency Room Manager
210303
Home Communications
Kido
210304
Home Communications
Kalena
211201
ארכיטקטורות ביג דאטה
Football Predictions
211202
ארכיטקטורות ביג דאטה
SafeTube
211204
ארכיטקטורות ביג דאטה
חדשות מקומיות
211205
ארכיטקטורות ביג דאטה
Tripi
211207
ארכיטקטורות ביג דאטה
DriveAware
211206
ארכיטקטורות ביג דאטה
FLIK
211203
ארכיטקטורות ביג דאטה
CovidLife
210601
הנדסת תוכנה
EZHack
210605
הנדסת תוכנה
Marshmallow
210606
הנדסת תוכנה
Drifter
210602
הנדסת תוכנה
SmartSend
210603
הנדסת תוכנה
Final Projects Web App
210604
הנדסת תוכנה
iWear
210401
יזמות בפיתוח מוצרי תוכנה
Office Manager
210901
יישומי רשת
NBA Fantasy League
210902
יישומי רשת
Juntos
210903
יישומי רשת
Get Pet
210904
יישומי רשת
מֶש - מבשלים עם מה שיש
210905
יישומי רשת
Algros
210912
יישומי רשת
Bubble
210201
יצירת מוצר תוכנה
Givit
210202
יצירת מוצר תוכנה
A&GBusinessesPromotions
210203
יצירת מוצר תוכנה
DineWithMe
210204
יצירת מוצר תוכנה
Simon say's
210209
יצירת מוצר תוכנה
Easybot
210207
יצירת מוצר תוכנה
Tawseel
210208
יצירת מוצר תוכנה
ZuZu
210801
מישחקים למידה ואפליקציות
Plant Advisor
210802
מישחקים למידה ואפליקציות
Data Playground
210803
מישחקים למידה ואפליקציות
Place-It
210804
מישחקים למידה ואפליקציות
clubdo
210805
מישחקים למידה ואפליקציות
ClassBook - שיתוף חומרי לימוד
210806
מישחקים למידה ואפליקציות
Noryoku
210807
מישחקים למידה ואפליקציות
Cygnus
210808
מישחקים למידה ואפליקציות
SayChess
211001
ממשקים מוחשיים
TUP
210701
פיתוח אפליקציות מובייל
MaMarkiv
210703
פיתוח אפליקציות מובייל
RunWithMe
210704
פיתוח אפליקציות מובייל
TinDog
210705
פיתוח אפליקציות מובייל
SneakPic
210708
פיתוח אפליקציות מובייל
ChordAR
210707
פיתוח אפליקציות מובייל
AutoLight
210101
פיתוח יישומי אינטרנט
DoTubes
210102
פיתוח יישומי אינטרנט
Cap & Calc
210103
פיתוח יישומי אינטרנט
SingIt
210104
פיתוח יישומי אינטרנט
Ivern
210105
פיתוח יישומי אינטרנט
Walk with me
210106
פיתוח יישומי אינטרנט
Movieez
210108
פיתוח יישומי אינטרנט
EasyTrip
210109
פיתוח יישומי אינטרנט
Makes
210112
פיתוח יישומי אינטרנט
Schedule Builder
210111
פיתוח יישומי אינטרנט
UnboxinGrave
211301
פיתוח משחקים / תכנות מקבילי
Poker Arena
211302
פיתוח משחקים / תכנות מקבילי
GetSanger
210501
פיתוח תוכנה בטכנולוגיות דוט נט מתקדמות
ANIMO
211107
פתרונות תוכנה מתקדמים
PlanEvent
211103
פתרונות תוכנה מתקדמים
Olakino
211102
פתרונות תוכנה מתקדמים
Bet You Smart
211104
פתרונות תוכנה מתקדמים
BI.Compare
211110
פתרונות תוכנה מתקדמים
Masked Face Recognition System
211106
פתרונות תוכנה מתקדמים