top of page

Evolutionary Hotel Management

221005
:מספר הפרויקט
הדר סבג , טל לב
:שמות הסטודנטים המציגים
מר כהן אביעד
:שם המנחה
פיתוח תוכנה מונחה אלגוריתם אבולוציוני
:שם הסדנה
:מסלול הסדנה
:GitHub
פוסטר
מצגת
:תקציר הפרויקט

נכון להיום, ברוב המלונות, שיבוץ ההזמנות החדשות לחדרים מבוצע באופן ידני על ידי מנהל הקבלה. תהליך שיבוץ ההזמנות כרוך במגוון רחב של פרמטרים כגון בקשות האורחים הרבות, תפוסת המלון ועוד. לפיכך, ביצוע ידני של השיבוץ של האורחים גוזל זמן ומשאבים רבים. כאן מגיעה האפליקציה שלנו לעזרה!

ניהול מלון אבולוציוני הינה אפליקציית ווב אשר מבוססת על אלגוריתם אבולוציוני על מנת לפתור את בעיית שיבוץ הזמנות האורחים לחדרים במלון בהתאם לבקשות האורחים. בכל יום ביומו, מתמודדים מלונות רבים עם בעיית שיבוץ האורחים שגוזלת זמן ומשאבים ממנהלי המלון ועובדיהם.

בהינתן פרטי החדרים במלון וההזמנות תחשב האפליקציה, באמצעות מנוע אבולוציוני, את השיבוץ האופטימלי של האורחים בחדרי המלון ואותו תציע למנהל הקבלה. באפשרות המשתמש במערכת לשנות את הפרמטרים האבולוציוניים המשפיעים על זמן החישוב ואופן החישוב של הפתרון האופטימלי.

bottom of page