top of page

B.M.S - Blood Management System

220204
:מספר הפרויקט
דין ביטון, יואב בליקוב
:שמות הסטודנטים המציגים
ד"ר גבר טומה
:שם המנחה
Home Communications
:שם הסדנה
:מסלול הסדנה
:GitHub
פוסטר
מצגת
:תקציר הפרויקט

דם הינו משאב יקר ובעל ערך רב המשמש להצלת חיים מדי יום.
בבתי החולים קיים מחסור קבוע במרכיבי דם, שלהם אורך חיי מדף קצר. לכן, חיוני לדאוג כל העת לחדש את המלאי.
אנו מאמינים כי באמצעות ניהול נכון של אירועי תרומות הדם יהיה ניתן לצמצם מחסור זה.

לצורך כך פיתחנו את ה- B.M.S (Blood Management System).
במערכת זו גופים רפואיים יוכלו לייצר אירועי התרמות דם על פי דרישותיהם ולקבל סטטיסטיקות שונות לצורכי ניהול ויעילות.
התורמים יוכלו להודיע על הגעתם לאירועי ההתרמות השונים ולצפות בהיסטוריית התרומות שלהם.

התורם יוכל לקבל מידע על אירועי ההתרמה השונים, כמה תרומות באופן כללי התבצעו, לאשר/לבטל את הגעתו לאירוע התרמה, למלא את הטפסים הרפואיים הדרושים לתרומת דם ולקבל מידע הנוגע לגביו.
גוף רפואי יוכל ליצור אירועי התרמה, לקבוע מה היעד של מנות הדם לכל סוג דם באירוע, לאשר את ביצוע תרומות הדם של התורמים ולקבל סטטיסטיקות שונות על אירועי ההתרמה.

bottom of page