top of page

Blind Sense

230405
:מספר הפרויקט
גור שמואלביץ, אופיר נקדאי, יאיר חנגלי
:שמות הסטודנטים המציגים
ד"ר בריל גלסנר מיכל
:שם המנחה
ממשקים מוחשיים
:שם הסדנה
מסלול יישומי/יזמי
:מסלול הסדנה
:GitHub
פוסטר
מצגת
:תקציר הפרויקט

מקל הנחייה החכם Blind Sense הוא פרויקט שמטרתו לשפר את הניידות והבטיחות של עיוורים ולקויי ראייה.
לBlind Sense מספר פעולות העוזרות למשתמש להתנייד בבטיחות מקסימלית באיזור לא ידוע.
ראשית, הוא מספק מידע נחוץ על ידי הכרזת מיקומו הנוכחי של המשתמש ברמקול.
שנית, כולל חיישני מרחק המזהים מחסומים בדרכו של המשתמש. כאשר זוהה מחסום, חיישן הרטט מתריע למשתמש על כך.
בנוסף, Blind Sense כולל כפתור חירום המאפשר למשתמש לשלוח אות מצוקה למספר המוגדר מראש (כמספר חירום).
לסיכום, המקל החכם מסייע לאנשים עיוורים ולקויי ראייה להתנייד בצורה בטוחה, יעילה וזולה ביותר.

bottom of page