top of page

HEAR ME OUT

230806
:מספר הפרויקט
עמית ארליך, יובל הוכמן, מיה בן שטח
:שמות הסטודנטים המציגים
ד"ר גלובוס אורי
:שם המנחה
משחקים ולמידת מכונה
:שם הסדנה
מסלול יישומי/יזמי
:מסלול הסדנה
:GitHub
פוסטר
מצגת
:תקציר הפרויקט

HEAR-ME-OUT היא אפליקציה לשיקום שמיעה של ילדים שפותחה בשיתוף עם קלינאי תקשורת.

ילדים המרכיבים מכשירי שמיעה ובפרט ילדים שעברו השתלת שתל שבלולי נדרשים לאימון בגילוי צלילים חדשים, בזיהוי והבנת משמעותם ובפרט בהבחנה בין זוגות מילים שנשמעות דומה. כמו למשל צמד המילים 'רכבת' ו'רקפת'.

האפליקציה מכילה תרגולים המוגדרים לפי התכונות האקוסטיות המבחינות בין זוגות עיצורים: אופן חיתוך, מקום חיתוך וקוליות ומדורגים על פי רמות קושי. בכל מסך על הילד לזהות נכון על ידי שמיעה מילה אחת מבין שתי מילים. בתהליך האימון הילדים לומדים גם מילים חדשות ולכן הן מומחשות דרך תמונות.

בנוסף, האפליקציה מכילה משחקי חיזוק על מנת למשוך את הילדים להמשיך לתרגל ולתגמל אותם על הלמידה. כיום, אימונים כאלה מתבצעים באופן ישיר עם קלינאי תקשורת ללא עזרים טכנולוגים המרוכזים במקום אחד.

האפליקציה פותחה כאפליקציה אינטרנטית על מנת שתהיה נגישה מכל מכשיר. האפליקציה פותחה בשפת JavaScript ועושה שימוש גם ב-Node.js, React JS.

bottom of page