top of page

Let's

220603
:מספר הפרויקט
דנית לוטם, שלי שפריצר ומור צמח
:שמות הסטודנטים המציגים
מר קירש אמיר
:שם המנחה
יישומי רשת
:שם הסדנה
:מסלול הסדנה
:GitHub
פוסטר
מצגת
:תקציר הפרויקט

לאחר שנתיים בהם החיים הפכו לווירטואליים, גבר הצורך בפתרון שיעודד מפגשים מסוגים שונים בין אנשים ויגדיל את מעגלי החברים.
מטרת האפליקציה שלנו היא לעודד מפגשים ספונטניים בין אנשים למטרות שונות (היכרות, לימודים, ספורט וכו'), על פי מיקום ומאפיינים משותפים.
האפליקציה מאפשרת להציג רשימת פרופילים על בסיס מרחק גיאוגרפי של המשתמשים הרלוונטיים ליצירת קשר הדדי המאפשר ניהול שיח ראשוני טרם המפגש.
המשתמש יכול לסנן פרופילים על פי מטרת היכרות, על פי מאפיינים משותפים כמו מצב משפחתי, תחביבים, חברים וכו'

צד שרת: Node.js , שימוש בFramework Express.js ושימוש בספריית עזר WebSocket
צד לקוח: React Native ושימוש בספריות עזר כגון Redux, Axios
בסיס הנתונים: MySQL
שליחת התראות: Firebase Cloud Messaging) FCM)

bottom of page