top of page

MMC Fitness

220205
:מספר הפרויקט
מאי עובדיה, מאי צדוקי, חן שטרית
:שמות הסטודנטים המציגים
ד"ר גבר טומה
:שם המנחה
Home Communications
:שם הסדנה
:GitHub
פוסטר
מצגת
:תקציר הפרויקט

אתר אשר מאגד תפריטי תזונה והתאמת אימוני כושר.
הוא מכיל שלושה סוגי יוזרים, משתמש המנוי לאתר ומשתמש בשירותיו, מאמנ/ת כושר. תזונאי/ת .
- יוזר מסוג מאמנ/ת יוכל להוסיף עוד אימונים לאתר ולהעשיר את תכני האתר באימוני כושר (סרטונים/
כתבות/ הסברים וכדומה)
- יוזר מסוג תזונאי/ת יוכל להוסיף תפריטים, מתכונים, תוספים מזון וכל דבר אשר יעשיר את תכני המערכת בהיבט התזונה.
- יוזר מסוג מנוי – ירשם לאתר, אחרי רישום יכניס את הפרטים האישיים שלו,
לאחר רישום והתאמות לפי העדופותיו של המנוי הוא יקבל תפריט שבו לכל אופציה בתפריט הוא יוכל
לבחור תחליף מתאים.
לפי העדפות ויכולותיו הפיזיות – המשתמש יקבל לו"ז אימונים רלוונטי אליו, עם מגוון אימונים – עם תרגילי כושר מתאימים.
כל פרק זמן היוזר יוכל לעדכן את הפרטים שלו ובהתאם לכך יותאם לו מחדש תפריט ולו"ז אימונים.

bottom of page