top of page

OShield

221401
:מספר הפרויקט
עמית וינר,עומר יונה, אלעד גיל
:שמות הסטודנטים המציגים
מר זוין עופר
:שם המנחה
פיתוח מודלים פיננסים ופינטק
:שם הסדנה
:GitHub
פוסטר
מצגת
:תקציר הפרויקט

מערכת למידת תכונה העוזרת לבדיקת הונאות כרטיסי אשראי בעיקר לאנשים מבוגרים

bottom of page