top of page

ShifTeam

220602
:מספר הפרויקט
בר בטורי ושון רובין
:שמות הסטודנטים המציגים
מר קירש אמיר
:שם המנחה
יישומי רשת
:שם הסדנה
:מסלול הסדנה
:GitHub
פוסטר
מצגת
:תקציר הפרויקט

כשהתחלנו לחשוב על נושא לפרוייקט הגמר, חשבנו קודם כל על מוצר אשר ייפתור בעיה שכיחה ומוכרת לרבים.
לאחר לא מעט התלבטויות ורעיונות שונים שהועלו החלטנו לפתח את ShifTeam - מערכת לניהול משמרות אשר תהווה פיתרון נוח לסוגיית ניהול המשמרות החוזרת ונשנית בסקטורים רבים בתחום התעסוקה.
מערכת ShifTeam תאפשר ממשק עבודה פשוט ונוח בין מנהל סידורי העבודה אשר אמון על ניהול משמרות עובדיו לבין העובדים עצמם אשר יגישו את הזמינות שלהם למשמרות דרך המערכת.
מטרתה של המערכת היא להוות אלטרנטיבה פשוטה ונוחה לדרך סידורי העבודה המסורבלת והמסורתית שבה כל עובד שולח למנהל את הזמינות שלו למשמרות ואז המנהל ניצב למול דף A4 לבן וצריך, בעצמו ובאופן יידני להפיק סידור עבודה שייספק את כל הזמינויות, האילוצים, והערות שניתנו לו משלל עובדיו, וכך התהליך חוזר חלילה מדי שבוע.
המערכת תיישר קו בין דרישות הסף מהעובדים - מינימום משמרות שאליהם מחוייבים, לבין הגמישות המירבית שמקום העבודה יכול להעניק להם - אילוצים אשר מונעים מן העובד לעבוד בימים מסויימים.
הכל ירוכז בממשק פשוט ונוח אשר מאפשר לעובד לציין בלוח של אותו שבוע/חודש עבודה מתי הוא לא יוכל לעבוד והמנהל על שלל אילוצי עובדיו יוכל באופן אוטומטי להפיק שיבוץ העונה לצרכים של כולם.

bottom of page