top of page

Signify

220202
:מספר הפרויקט
דניאל מלקי, מיכה לוי, אור לנצמן
:שמות הסטודנטים המציגים
ד"ר גבר טומה
:שם המנחה
Home Communications
:שם הסדנה
:מסלול הסדנה
:GitHub
פוסטר
מצגת
:תקציר הפרויקט

תקשורת בין בני אדם מהווה מפתח לבסיס הקיום.
קהילת החירשים והאילמים בישראל שרועים בבעיית תקשורת יום יומית – שפת הסימנים אינה מדוברת בקהל הרחב ולא נפוצה בקרב האוכלוסייה.
המטרה: לפעול ולתרום למען צמצום הפערים בין קהילת כבדי השמיעה לבין שאר האוכלוסייה.
Signify שואפת להוות כלי הפועל למען תקשורת ביתר קלות בין אנשים דוברי שפת הסימנים לבין אלו שלא, זו ע"י זיהוי שפת הסימנים בזמן אמת ותרגומה לשפה מדוברת.
המערכת מאפשרת צילום חי של דיבור בשפת הסימנים, מעבדת את הוידאו, ומתרגמת למשתמש את הנדרש בכתב או בקול למען הנוחות.
בנוסף ליכולת לדבר עם אדם הדובר בשפת הסימנים - משתמשי Signify יוכלו להשתמש באפליקציה ע"מ ללמוד ולהגביר מודעות של השפה בקהילה.
עם Signify, לדבר שפת הסימנים מעולם לא היה קל יותר.
טכנולוגיות:
צד שרת – node.js, express.js.
צד לקוח –react-native, camera vision libraries, Expo.
מנוע – ML Python libraries, Open-CV, Mediapipe.

bottom of page