top of page

The Facebook Auto Poster

220105
:מספר הפרויקט
שני קראוס וארבל שרעבי
:שמות הסטודנטים המציגים
מר קירש אמיר
:שם המנחה
יצירת מוצר תוכנה
:שם הסדנה
:מסלול הסדנה
:GitHub
פוסטר
מצגת
:תקציר הפרויקט

המוצר הינו ממשק וובי המפעיל מנוע אשר יאפשר תחזוקה שוטפת ויצירת פוסטים בדפי הפייסבוק של המשתמשים באופן אוטונומי ללא מאמץ מצד המשתמש. המשתמש מפרט את המידע שהוא רוצה להחצין לדף הפייסבוק שלו ע"י תבנית גנרית והגדרות גנריות שהוא מספק. לאחר מכן, המוצר יהפוך את עמוד הפייסבוק לפורה, מעניין ואינפורמטיבי בנושא נבחר ללא השקעת מאמץ וזמן של המשתמש.
כחלק מההגדרות האתחול שיגדיר המשתמש, יוכל לבחור את הנושא ואת התזמון והתדירות בהם יפורסמו הפוסטים בדף הפייסבוק. למשתמש תהיה קיימת האפשרות לערוך את ההגדרות.
מטרת המוצר הינה לתחזק את דף הפייסבוק עבור המשתמש ובכך לחסוך זמן והתעסקות שלו.
משתמשי המוצר הם מנהלי עמודי פייסבוק המעוניינים לפרסם פוסטים בנושאים מסוימים באופן שוטף לבחירתם.

bottom of page