top of page

Walk D Dog

220306
:מספר הפרויקט
אור עתני, עמית שוקרני, ניצן עבודי
:שמות הסטודנטים המציגים
מר מרגלית דרור
:שם המנחה
יזמות בפיתוח מוצרי תוכנה
:שם הסדנה
:מסלול הסדנה
:GitHub
פוסטר
מצגת
:תקציר הפרויקט

Walk d dog
אפליקציה מבוססת מיקום, חברתית וסביבתית, המיועדת לבעלי כלבים ולכלבים.
האפליקציה מציגה למשתמש את מקומו במפה ואת גינות כלבים הקרובות אליו.
כאשר המשתמש בוחר גינה מבין הגינות שהוצגו בפניו, האפליקציה מאפשרת לו לראות מיהם בעלי הכלבים והכלבים אשר נמצאים בגינה בה בחר, כמו כן האפליקציה מאפשרת ליצור רשימת חברים אינטראקטיבית אשר מתריעה כאשר אחד החברים נכנס לגינה הנבחרת.
מטרת האפליקציה היא לאפשר לבעלי כלבים לראות מהם העומסים בגינות ואילו סוגי כלבים יש שם וליצור רשת חברתית מקומית של בעלי כלבים.
ממומשת בReact Native באמצעות Expo, ומסתמכת על שרת הבנוי בJava Spring Boot שעובד מול MySQL database

bottom of page